XXIV Niedziela Zwykła - 12.09.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                   1. o. Łukasz   

8.30      o. Cezary                                 1. o. Artur                         2. o. Andrzej C.                                        

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Paweł                        2.  o. Cezary                                          

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Krzysztof                   2. o. Artur     

13.00    o. Paweł                                   1. o. Łukasz                       2. o. Stanisław   

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Krzysztof D.            2. o. Paweł

18.00    o. Mirosław                             1. o. Krzysztof G.              2. o.  Andrzej C.                                    

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.