XIII Niedziela Zwykła - 27.06.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                   1. o. Jarosław

8.30      o. Adam                                 1. o. Andrzej C.                  2. o. Grzegorz                                         

10.00    o. Grzegorz                             1.  o. Franciszek                2.  o. Artur                                             

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Paweł                        2. o. Radomir

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław               2. o. Piotr

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Adam                       2. o. Franciszek

18.00    o. Piotr                                     1. o. Artur                       2. o.  Jarosław      3. o. Mirosław                         

 

Homilia  –  ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL i Prezes Hospicjum Dobrego Samarytanina

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.