DEKLARACJA

DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ja, __________________________________________________ oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie. Mam świadomość, że jeśli pragnę godnie przyjąć sakrament inicjacji chrześcijańskiej powinienem właściwie i z pełną odpowiedzialnością się do niego przygotować i być człowiekiem wierzącym i praktykującym. Dlatego zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej,

– regularnie przystępować do sakramentu pokuty,

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

– systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach,

– wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga,

 

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania. _____________________________________      Data i podpis kandydata

 

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do bierzmowania.

____________________________________    Data i podpis rodziców/opiekunów

 DANE KANDYDATA:

________________________________________                                      (imię i nazwisko) _______________________________________________                      (data i miejsce urodzenia) _______________________________________________                       (parafia chrztu) __________________________________________________                   (szkoła i  klasa)

——————————————————————————-         (imię i nazwisko katechety)

—————————————————————————            (świadek bierzmowania – wg zaleceń zawartych w zasadach)

_______________________________________________        (adresy e-mail Kandydata i Rodzica)

______________________________________________                  (adres zamieszkania)

——————————————————————————-                    ( tel. kontaktowy)