Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 01.01.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Jarosław                           1. o. Franciszek

8.30      o. Radomir                             1. o. Andrzej C.                      2. o. Paweł                                         

10.00    o. Franciszek                          1.  o. Mirosław                       2.  o. Dariusz B.                    

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Mirosław                         2. o. Daniel                

13.00    o. Mirosław                            1. o. Franciszek                       2. o. Jaroslaw             

15.00    o. Dariusz B. ( dodatkowa)   1. o. Adam                            2. o. Daniel                

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Radomir                          2. o. Andrzej C.                        

18.00    o. Mirosław                             1. o. Radomir                         2. o.  Jaroslaw           

19.00    o. Daniel  (dodatkowa)         1. o. Dariusz B.                       2. o. Paweł

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej