XXVII Niedziela Zwykła – Uroczystość św. Franciszka - 04.10.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Franciszek

8.30      o. Adam                                         1. o. Piotr                               2. o. Andrzej C.                           

10.00    o. Franciszek                                 1.  o. Jarosław                       2.  o. Mirosław

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Dariusz B.                      2. o. Radomir  

13.00    o. Minister Prowincjalny                1. o. Piotr                              2. o. Adam     

UWAGA! Zmiana godz. Mszy – Zakończenie Misji Świętych

15.00    o. Mirosław                                 1. o. Dariusz B.                        2. o. Paweł

18.00    o. Piotr                                          1. o. Radomir                            2. o.  Jarosław                     

 

Homilia –  misjonarze redemptoryści

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie