XXIII Niedziela Zwykła - 06.09.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Mirosław

8.30      o. Paweł                                         1. o. Andrzej C.                       2. O. Adam                                

10.00    o. Franciszek                               1.  o. Radomir                        2.  o. Piotr  

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Paweł                             2. o. Franciszek

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Piotr                              2. o. Adam         

16.00   o. Piotr                                          1. o. Paweł                             2. o. Franciszek        

18.00    o. Radomir                                 1. o. Mirosław                        2. o.  Andrzej C.

 

Homilia –  misjonarz br. Kamil  Sochacki OFMCap

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie