XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.08.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Paweł         

8.30      o. Radomir                                    1. o. Adam                            2. o. Mirosław                             

10.00    o. Andrzej D.                                1.  o. Piotr                              2.  o. Radomir  

11.30    o. Paweł                                        1. o. Andrzej D.                     2. o. Mirosław   

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Paweł                              2. o. Piotr         

18.00   o. Piotr                                          1. o. Andrzej D.                       2. o. Radomir        

19.30    o. Radomir                                   1. o. Adam                                  2. o. Piotr          

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie