BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Gdy jest przygotowany stół wielkanocny i na nim pokarmy, i kiedy zbierze się już rodzina, ojciec rodziny lub inna osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

 

Następnie ktoś z rodziny odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii wg. Św. Jana rozdz. 21, 1-13

 

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę  mówi:

Módlmy  się (chwila skupienia)

 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy Twoje dary, i jak dzisiaj przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako swoich przyjaciół  w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

Po posiłku ojciec rodziny lub inna osoba przewodnicząca mówi:

Uczniowie poznali Pana przy łamaniu chleba.  

Wszyscy odpowiadają: Alleluja.

 

Ojciec lub przewodniczący: 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.