Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej - 05.04.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( 15 minut przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                            1.  o. Franciszek        

8.30      o. Franciszek                                                        1. o. Paweł                                        

10.00    o. Andrzej D. –  transmisja on-line                        1.  o. Adam                               

11.30    o. Grzegorz                                                            1.  o. Jarosław  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line dla dzieci )                              

13.00    o. Mirosław                                                           1. o. Dariusz B.                      

 

16.00   o. Solan                                                                    1. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                                                 1. o. Andrzej C.

 

Homilia –  Czytanie Męki Pańskiej  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie