DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Przez miesiąc marzec trwają zapisy uczniów klas VII i starszych do grup przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Wytyczne dotyczące przygotowania do tego sakramentu w Archidiecezji Lubelskiej można znaleźć na stronie parafii (zakładka Kancelaria/Bierzmowanie).

Do końca marca ( z powodu epidemii przedłużono do końca kwietnia!!!) należy złożyć w kancelarii parafialnej deklarację rozpoczęcia przygotowania.

Osoby spoza naszej parafii, chcące się przygotowywać do Bierzmowania przy naszym kościele, muszą z deklaracją dostarczyć zgodę Księdza Proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania.

 

PRZY ZŁOŻENIU DEKLARACJI TRZEBA WSKAZAĆ,

W KTÓRYM TRYBIE PRZYGOTOWANIA KANDYDAT CHCE UCZESTNICZYĆ.

 

W tym roku jest możliwość wybrania jednego z dwóch rodzajów przygotowania:

 

1) przygotowanie w grupie parafialnej trwające rok. W ciągu tego czasu  kandydaci:

– odbywają 15 spotkań formacyjnych w małych grupach (spotkania te prowadzą katecheci pracujący w parafii) ,

– uczestniczą w 7 celebracjach (nabożeństwach), które są podsumowaniem i przyjęciem treści omawianych na spotkaniach w grupach (najczęściej sobota 9.00),

– systematycznie przystępują do sakramentu pokuty,

– podejmują pracę nad sobą,

– uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach św. i  nabożeństwach okresowych roku liturgicznego.

Przygotowanie rozpocznie  się wtedy, kiedy młodzież wróci do zajęć szkolnych (termin zostanie podany)  i zakończy się przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w  2021 r.

 

2) formacja 6 letnia (przygotowanie do przyjęcia sakramentu (3 lata) i kontynuacja formacji po jego przyjęciu prowadzona przez małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w domu małżeństwa odpowiedzialnego za grupę formacyjną przez cały czas trwania formacji. UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU!!!! Pierwsze spotkanie osób, które wybiorą ten tryb, będzie na nowo ustalone i podane do wiadomości w odpowiednim czasie!