VII Niedziela Zwykła - 23.02.2020 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                1.  o. Andrzej D.                              

8.30      o. Dariusz B.                            1. o. Andrzej C.                      2. o. Franciszek                                           

10.00    o. Andrzej D.                           1.  o. Mirosław                       2. o. Bogusław                   

11.30    o. Andrzej C.                            1 . o. Jarosław                        2. o. Piotr                                         

13.00    o.  Mirosław                            1. o. Dariusz B.                      2.  o. Radomir    

16.00    o. Bogusław                             1. o. Paweł                              2. o. Adam       

18.00    o.  Piotr                                    1. o. Radomir                        2. o. Franciszek          3. o. Jarosław  

 

Homilia – celebrans     

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie