VI Niedziela Zwykła - 16.02.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                               1.  o. Mirosław                             

8.30      o. Bogusław                             1. o. Andrzej C.                      2. o. Artur                                         

10.00    o. Andrzej D.                           1.  o. Radomir                          2. o. Jarosław                    

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Bogusław                        2. o. Piotr                                        

13.00    o.  Mirosław                             1. o. Paweł                              2.  o. Andrzej D.   

16.00    o. Paweł                                   1. o. Dariusz B.                     2. o. Adam        

18.00    o.  Radomir                            1. o. Mirosław                        2. o. Franciszek            3. o. Krzysztof   

 

Homilia – celebrans     

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie