III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego - 26.01.2020 r.

Celebrans                                             Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jaroslaw                                  1.  o. Bogusław                             

8.30      o. Paweł                                       1. o. Andrzej C.                2. o. Dariusz B.                                    

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Artur                         2. o. Paweł                   

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Adam                        2. o. Radomir                                        

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Paweł                         2.  o. Dariusz B.

16.00    o. Bogusław                                1. o. Andrzej D.                2. o.  Adam     

18.00    o.  Radomir                                1. o. Franciszek               2. o. Jarosław       3. o. Krzysztof    

 

Homilia –  proboszcz    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie