XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 24.11.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                 1.  o. Piotr     

8.30      o. Jarosław                                          1. o. Andrzej C                           2. o. Mirosław                     

10.00    o. Andrzej D.                                      1.  o. Jarosław                           2. o. Radomir                        

11.30    o. Andrzej C.                                       1 . o. Bogusław                           2. o. Paweł                            

13.00    o. Mirosław                                        1. o. Andrzej D.                          2.  o. Artur                 

16.00    o. Paweł                                             1. o. Dariusz B.                           2. o.  Andrzej D.

18.00    o. Radomir                                         1. o. Artur                                  2. o. Jarosław                        3. o.  Krzysztof   

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie