I Komunia Św. w roku 2021

W związku z reformą szkolnictwa, w wyniku której została przywrócona   8 – klasowa szkoła podstawowa, a wygasają gimnazja,  na terenie naszej parafii powstała jeszcze jedna szkoła podstawowa, a jest to Szkoła Podstawowa nr 57 ( dawne Gimnazjum nr 7). Tak więc mamy na terenie parafii 3 szkoły podstawowe: Sp 57, SP 38 i Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego. Dlatego od roku 2021, na miejsce tzw. ” grupy parafialnej”, w której  większość dzieci pochodziła z poza naszej parafii (a głównie ze SP nr 42 leżącej na terenie par. św. Wojciecha), wchodzi szkoła nr 57. W związku z tym, dzieci, które chodzą do innych szkół na terenie miasta, jeśli są z naszej parafii, tzn. jeśli mieszkają na terenie parafii, mogą na przyszły rok zapisać się do wybranej przez siebie grupy komunijnej.

PORZĄDEK I KOMUNII ŚW. W ROKU 2021

I Niedziela maja (02 maja) – Grupa SP 57

II Niedziela maja ( 09 maja)- Grupa SP 38

III Niedziela maja ( 16 maja) – SP Chrobry

IV Niedziela maja ( 23 maja) – Komunia Rocznicowa