XXX Niedziela Zwykła - 27.10.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Andrzej D.                                        1.  o. Radomir

8.30      o. Bogusław                                          1. o. Andrzej C.                     2. o. Franciszek   

10.00    o. Artur                                                 1.  o. Bogusław                     2. o. Adam                                 3. o. Dariusz B.    

11.30   o. Andrzej C.                                        1 . o. Radomir                         2. o. Artur                                 3. o. Adam

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Dariusz B.                     2.  o. Andrzej C.             

16.00    o. Bogusław                                        1. o. Radomir                          2. o. Mirosław   

18.00    o. Dariusz B.                                       1. o. Mirosław                         2. o. Krzysztof                         3. o.  Jaroslaw K.

 

Homilia –  o. Krzysztof Borodziej, Zgromadzenie Oblatów Maryi, misjonarz  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie