Błogosławieństwo pojazdów i kierowców - 28.07.2019 r.

Na zakończenie Tygodnia św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo pojazdów i kierowców na parkingach przed kościołem, przy ul. Boh. Monte Cassino, i na parkingu szpitala od ul. Pielęgniarek. 

Wszystkim kierowcom i podróżującym życzymy szczęśliwej i bezpiecznej podróży. Niech Pan Was prowadzi i strzeże!