Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jaroslaw                                                      1.  o. Franciszek    

8.30      o. Dariusz B.                                                    1. o. Mirosław                         2. o. Radomir  

10.00    o. Adam                                                           1.  o. Artur                                2. o. Piotr

11.30    o. Piotr                                                              1. o. Bogusław                           2. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Dariusz B.                        2.  o. Piotr                     

16.00    o. Bogusław                                                     1. o.   Radomir                          2. o. Adam

18.00    o. Franciszek                                                   1. o. Paweł                                  2. o. Jaroslaw                  3. o. Krzysztof  

 

Homilia –  o. Jean Bukuru

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie