34 Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 25.11.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                            1.  o. Franciszek

8.30      o. Radomir                                                      1.  o. Paweł                       2. o. Dariusz    

10.00    o. Andrzej K.                                                   1. o. Jarosław                   2. o. Samuel                 

11.30    o. Andrzej C.                                                    1. o. Artur                          2. o. Adam      

13.00    o. Mirosław                                                     1. o. Andrzej C.                 2. o. Andrzej K.  

16.00    o. Piotr                                                             1. o. Radomir                    2. o. Mirosław    

18.00    o. Dariusz B.                                                   1. o. Piotr                            2. o. Jarosław             3. Krzysztof                     

 

Homilia – celebrans  

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie