9 niedziela Zwykła - 03.06.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Marek Pasiut                                                        1.  O. Adam Dobrodziej    

8.30      O. Adam Dobrodziej                                                 1.  O. Marek Pasiut             2. O. Andrzej Derdziuk     

10.00   O. Przemysław Kryspin                                             1. O. Paweł Kaczorek           2. O Andrzej Kiejza                3. O. Waldemar Grubka  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Radomir Kryński        2. O. Szczepan Dzyr                  3. O. Tomasz Mantyk   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Przemysław Kryspin   

16.00    Paweł Kaczorek                                                           1. O. Szczepan Dzyr            2. O.  Tomasz Mantyk    

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                      1. O. Andrzej Cebula           2. O. Radomir Kryński            3. O. Tomasz Mączewski   

 

Homilia – celebrans. 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie