Poniedziałek Wielkanocny - 02.04.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                               1. O. Andrzej Derdziuk      

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Adam Dobrodziej

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Przemysław Kryspin  

11.30    O. Przemysław Kryspin                                            1. O. Tomasz Mantyk

13.00    O. Tomasz Mantyk                                                   1. O. Tomasz Mączewski

16.00    O. Paweł Kaczorek                                                    1. O. Marek Pasiut

18.00  O. Marek Pasiut                                                          1. O. Radomir Kryński   

 

Homilia – List Episkopatu na 100-lecie KUL.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie