31 Niedziela Zwykła - 05.11.2017 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1. O. Tomasz Mantyk    

8.30     O. Przemysław Kryspin                                              1.  O. Tomasz Mączewski       2. O. Paweł Kaczorek

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                              1. O. Przemysław Kryspin     2. O Waldemar Grubka  3.  O. Andrzej Cebula

11.30    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Radomir Kryński          2. O. Andrzej Derdziuk        3. O. Waldemar Grubka

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski                             1. O. Tomasz Mantyk

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Paweł Kaczorek    

16.00    O.. Szczepan Dzyr                                                     1. O. Andrzej Cebula          2. O. Radomir Kryński

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Adam Dobrodziej     2. O. Andrzej Derdziuk   3. O. Szczepan Dzyr

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie