Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. -15.08.2017 r. - 15.08.2017 r.

Celebrans                                                                                                                        Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Andrzej Derdziuk                                                                       1. O. Szczepan Dzyr

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                                              1.  O. Jarosław Kubera          2. O. Radomir Kryński   

10.00   O. Jarosław Kubera                                                                         1. O. Andrzej Cebula             2. O. Waldemar Grubka

11.30    O. Andrzej Cebula                                                                          1. O. Jarosław Banasiuk        2. O. Paqweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                                                    1. O. Szczepan Dzyr              2. O. Jarosław Kubera  

18.00    O.. Adam Dobrodziej                                                                    1. O. Radomir Kryński          2. O. Paweł Kaczorek

19.30  O. Radomir Kryński                                                                         1. O. Adam Dobrodziej        2. O. Tomasz Mączewski

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie