13 Niedziela Zwykła – 02.07.2017 r. - 02.07.2017 r.

Głowny Celebrans                                Dyżur spowiedzi *

 

07.00 – o.  Radomir Kryński      1.   o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Adam Dobrodziej   1.  o. Andrzej Derdz iuk   2.O.Tomasz Mączewski

10.00 – o . Andrzej Derdziuk   1 . o. Andrzej Cebula     2. o. Przemysław Kryspin 

11.30 – o.Andrzej Cebula            1.  o. Radomir Kryński  2. o. Waldemasr Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka     1.  o.Adasm Dobrodziej     2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mączewski   1.  o. Andrzej Cebula        2. o. Przemysłąw Kryspin  

19.30 – o. Przemysław Kryspin  1.  o. Tomasz Mączewski  2. o. Radomir Kryński

                                                    

Homilia – Celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie