III Niedziela Wielkiego Postu – 19.03.2017 r.

07.00 – o.  Jarosław Kubera        1. o. Tomasz Mantyk

08.30 – o. Jarosław Banasiuk     1.  o. Paweł kKczorek          2.  o. Waldemar Grubka

10.00 – o. Andrzej Derdziuk        1.  o. Jarosław Kubera        2. o. Jaroslaw Banasiuk

                                                      3. o. Magnus Kula 

11.30 – o. Andrzej Cebula          1.  o. Andrzej Derdziuk       2. o. Radomir Kryński

                                                     3. o. Solan Dąbrowski

11.30 (stary K-ł)  – o. Magnus Kula 1. o. Waldemar Grubka

13.00 – Biskup Antoni Dydycz (święcenia diakonatu i kapłańskie) 1. o. Paweł Kaczorek   2. o. Adam Dobrodziej

16.00 – o. Szczepan Dzyr          1.  o. Krzysztof Groszyk    2. o. Przemyslaw Kryspin

17.00o. Przemyslaw Kryspin – Gorzkie żale

18.00 – o. Radomir Kryński      1.  o. Szczepan Dzyr        2. o. Andrzej Derdziuk 

                                                   3. o. Adam Dobrodziej

                                                       

Homilia – kazanie katechizmowe – celebrans.  Kościół jest święty. KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 paragraf 3 nr 823-829.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie