28 Niedziela Zwykła – 09.10.2016

 Celebrans                                                    spowiedź*

07.00 – o. Jarosław Kubera               1. o. Andrzej Cebula

08.30 – o. Adam Dobrodziej              1.   o. Radomir Kryński  2. o. Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk              1.  o. Jarosław Kubera  2.  o. Henryk Krajewski

11.30 – o. Andrzej Cebula                 1. o. Przemysław Kryspin 2. o.Radomir Kryński

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski 

13.00 – o. Przemysław Kryspin        1. o. Tomasz Mączewski   2. o. Jarosław Kubera 

16.00 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Przemysław Kryspin  2. o.Tomasz Mączewski

18.00 – o. Grzegorz Kramer SJ        1.  o. Andrzej Cebula    2. o. Adam Dobrodziej                                                         

                                                       

Homilia – celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie