Relikwie św. O. Pio na Poczekajce

Nasza parafia zostanie wyróżniona nawiedzeniem relikwii habitu i rękawicy św. O. Pio pielgrzymujących po całej Polsce. Relikwie przybędą do nas w czwartek. O godzinie 16.30 będzie przywitanie relikwii przed kościołem i rozpocznie się czuwanie. O godzinie 18.00 Msza sw. pod przewodnictwem Biskupa Seniora O. Antoniego Dydycza. Zakończenie czuwania Apelem Jasnogórskim. Szczegółowy program na plakatach w gablotach ogłoszeń i na stronie internetowej parafii. zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu.

NAWIEDZENIE RELIKWII HABITU i RĘKAWICY ŚWIĘTEGO OJCA PIO

LUBLIN POCZEKAJKA – 16 CZERWCA 2016

16.30 ? Powitanie relikwii przed kościołem

16.40 ? Czuwanie Grup Modlitwy z Lublina

17.30 ? Nabożeństwo czerwcowe

18.00 ? Msza święta pod przewod nictwem Biskupa Seniora Drohiczyńskiego

O. Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap

19.15 ? Modlitwa różańcowa z Ojcem Pio

20.00 ? Świadectwa działania Ojca Pio ? Ks. Infułat Jan Pęzioł

20.30 ? Uwielbienie Boga za Jego świętych ? Duszpasterstwo Absolwentów

21.00 ? Apel Jasnogórski

21.40 ? Zakończenie czuwania