Uroczystość Trójcy Świętej – 22.05.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Radomir Kryński              1. . o. Ryszard Gumkowski  2. Andrzej Derdziuk 

10.00 – o. Andrzej Derdziuk             1. o. Jaroslaw Kubera        2. o. Adam Dobrodziej

                                                           3. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o. Waldemar Grubka          1. . o. Andrzej Cebula         2. o.  Radomir Kryński

                                                         3.   o.  Tomasz Mantyk

11.30 (st. k-ł) – o. Jarosław Kubera   1 . o. Szczepan Dzyr 

13.00 – o. Ryszard Gumkowski     1. o. Andrzej Dersziuk         2. o. Jaroslaw Banasiuk  

16.00 – o. Szczepan Dzyr                1.  o. Ryszard Gumkowski 2. o. Adam Dobordziej

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Szczepan Dzyr         2. o. Radomir Kryński

                                                          3. o.  Jarosław Banaisuk 

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. Dziecko jako dar. KKK.cz. III dział II rozdział II art. 6 pkt  III nr 2373-23-79.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie