Uroczystość Zeslania Ducha Świętego – 15.05.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Kubera             1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Andrzej Cebula               1. o. Andrzej Derdziuk        2. o. Ryszard Gumkowski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk           1. o. Jaroslaw Kubera        2. o. Adam Dobrodziej

                                                          3. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o. Waldemar Grubka          1. . o. Andrzej Cebula         2. o.  Radomir Kryński

                                                         3.   o.  Magnus Kula

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Waldemar Grubka           1. o. Tomasz Mantyk         2. o. Adam Dobrodziej

16.00 – o. Radomir Kryński              1.  o. Jarosław Kubera     2. o. Tomasz Mantyk

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Tomasz Mączewski  2. o. Radomir Kryński

                                                          3. o.  Krzysztof Groszyk

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie