Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 08.05.2016

07.00 – o. Jarosław Baniasiuk         1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Andrzej Derdziuk        2. o.Jarosław Kubera

10.00 – o. Andrzej Derdsziuk          1. o. Jaroslaw Banasiuk      2. o. Ryszard Gumkowski

11.30 – o. Waldemar Grubka          1. . o. Andrzej Cebula         2. o.  Szczepan Dzyr

                                                         3.   o.  Magnus Kula

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o.Ryszard Gumkowski        1. o. Tomasz Mantyk         2. o. Adam Dobrodziej

16.00 – o. Jaroslaw Kubera             1.  o. Krzysztof Groszyk     2. o. Jarosław Banasiuk

18.00 – o. Tomasz mantyk               1.  o. Szczxepan Dzyr       2. o. Tomasz Mączewski

                                                         3. o. Andrzej Cebula

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie