VI Niedziela Wielkanocna -01.05.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Baniasiuk         1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Adam Dobrodziej            1. o. Andrzej Derdziuk        2. o.Radomir Kryński 

10.00 – o. Andrzej Derdsziuk          1. o. Andrzej Cebula           2. o. Ryszard Gumkowski

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. . o. Adam Dobrodziej       2. o.  Jarosław Banasiuk 

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepoan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Andrzej Derdziuk        2. o. Ryszard Gumkowski  

16.00 – o. Ryszard Gumkowski      1.  o. Szczepan Dzyr          2. o. Tomasz Mączewski 

18.00 – o. Szczepan Dzyr                1.  o. Adam Dobrodziej      2. o. Krzysztof Groszyk 

                                                         3. o. Jarosłąw Banasiuk   

Homilia – celebrans.

 

* wykaz spowiedników może ulec zmianie