IV Niedziela Wielkanocna -17.04.2016 r.

07.00 – o. Szczepan Dzyr              1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Ryszard Gumkowski       1. o. Andrzej Derdziuk        2. o.Tomasz Mantyk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Andrzej Cebula           2. o. Ryszard Gumkowski

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. . o. Stefan Majkowski      2. o.  Magnus Kula

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Tomasz Mantyk           2. o. Jarosław Banasiuk

14.10 – o.Waldemar Grubka (Msza św. dla dzieci przygot. sie do I komunii św)  1. O. Andrzej Cebula

16.00 – o. Jarosław Banasiuk         1.  o. Krzysztof Groszyk     2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Szczepan Dzyr         2. o. Jarosław Banasiuk

                                                          3. o. Andrzej Derdziuk

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe: Milośc i wierność  malżeńska. KKK cz.III dział II rodział  II artyk. 6 pkt IIII nr 2360-2365.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie