Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 27.03.2016 r.

6.00 –  O. Waldemar Grubka

8.30 – O. Ryszard Gumkowski

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Andrzej Cebula

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Tomasz Mączewski

18.00 – O. Jarosław Kubera

Homilia – Celebrans.