Zawierzenie Bogu i Matce Bożej Firm i Intytucji.

 Dzieło zawierzenia Bogu przez Maryję działalności firm i instytucji

   1. Duchowe źródła

 Dnia 8 października 2000 roku bł. Jan Paweł II zawierzył świat Najświętszej Maryi Pannie. Był to duchowy akt modlitwy wpisujący się w wielką tradycję uciekania się pod opiekę Tej, która jest Matką Kościoła. Bł. Papież modlił się między innymi tymi słowami: ” Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość, która nas czeka, prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze… Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu. Teraz Najświętsza Panno, zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie.” Idąc tą duchową drogą możemy powierzyć Maryi nasze miejsca pracy, zakłady, instytucje i firmy, aby Ona wypraszała Boże błogosławieństwo w tym czasie wielorakich zagrożeń duchowych i ekonomicznych.

2. Cele zawierzenia

Pierwszym i najważniejszym celem jest poddanie naszego życia przez wstawiennictwo Maryi Bogu i otwarcie się na Jego błogosławieństwo ogarniające miejsca pracy. Wierzymy, że dobry Bóg pomoże w ochronie i przetrwaniu naszych firm czy instytucji w dobie niestabilnej ekonomii.

Takie zawierzenie wiąże się również z duchową postawą wierności chrześcijańskim zasadom pracy jak : poszanowanie dnia świętego, uczciwość i sprawiedliwość we wzajemnych relacjach międzyludzkich.

 3. Kroki w zrealizowaniu tego dzieła.

 Idea musi być omówiona i przyjęta w danej firmie, czy instytucji, zarówno prywatnej, jak i państwowej celem wspólnej akceptacji.

Kierownik, czy szef danej grupy powinien zgłosić się do Braci Mniejszych Kapucynów duszpasterzujących na Krakowskim Przedmieściu 42 i omówić szczegóły takiego zawierzenia. Ustalimy wtedy czas i godz. Mszy Świętej, na której ma odbyć się wspomniany akt.

Grupa pragnąca się w ten sposób powierzyć Maryi może przygotować czytania, modlitwę powszechną, dary i sam akt zawierzenia.

 Kontakt z Braćmi Kapucynami : al. Kraśnicka 76, 20-716 Lublin; tel. 81 444 63 01 prosić o. Radomira Kryńskiego

 4. Propozycja aktu zawierzenia

 Maryjo, która jesteś naszą Matką,

 Twojemu Niepokalanemu Sercu z ufnością oddajemy naszą firmę. Ufamy, że kiedy orędujesz za nami, nasz Bóg ? miłujący Ojciec ześle na nas obfite błogosławieństwo. Sama w życiu na ziemi doświadczyłaś trudu codziennej pracy i troski o rodzinę, dając nam przykład, jak ufnie poddając się Woli Bożej iść drogą świętości.

 Pomóż nam być prawdziwymi chrześcijanami w życiu osobistym i zawodowym.

 Chcemy wspólnie rozwijać powierzone nam dobro, jakim jest nasza firma, zawsze dbając o właściwe relacje, uczciwość i rzetelność w pracy. Niech towarzyszy nam opieka św. Józefa ? patrona ludzi pracy. Wzywamy mocy i mądrości Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, które będą korzystne dla firmy i pomogą w rozwiązywaniu trudnych ludzkich spraw.

 Niech Twoje Niepokalane Serce i opieka Świętego Michała Archanioła chroni przed złem nas samych, nasze rodziny, klientów i wszelkie dobra materialne firmy.

 Dokonując tego zawierzenia pamiętamy o słowach Pana Jezusa: ? Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.?

 Maryjo, z ufnością w Twoją matczyną opiekę wołamy:

 Pod Twoją obronę?