Święto Chrztu Pańskiego – 10.01.2016 r.

07.00 – o. Stefan Majkowski           1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Jarosław Banasiuk        1. o. Tomasz Mantyk            2. o.Jarosłąw Kubera

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Tomasz Mączewski     2. o. Andrzej Cebula

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. o. Andrzej Derdziuk         2. o.  Jarosław Baniasiuk

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Andrzej Kiejza                  1. o. Stefan Majkowski       2. o. Ryszard Gumkowski

16.00 – o. Tomasz Mantyk              1.  o. Krzysztof Groszyk      2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Szczepan Dzyr                1.  o. Ryszard Gumkowski 2. o. Radomir Kryński

                                         

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie