II Niedziela po Bożym narodzeniu – 03.01.2016

07.00 – o. Jaroslaw Baniasiuk        1. o. Tomasz Mantyk

08.30 – o. Jarosław Kubera            1. o. Andrzej Derdziuk          2. o.Ryszard Gumkowski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Stefan Majkowski         2. o. Jarosław Banasiuk

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. o. Jarosław Kubera         2. o.  Tomasz Mantyk

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka            1. o. Andrzej Derdziuk       2. o. Ryszard Gumkowski

16.00 – o. Radomir Kryński             1.  o. Krzysztof Groszyk     2. o. Andrzej Cebula

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Tomasz Mączewski   2. o. Stefan Makowski

                                         

Homilia – celebrans.

 

* wykaz spowiedników może ulec zmianie