33 Niedziela Zwykła – 15.11.2015 r.

07.00 – o. Radomir Kryński                1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                    1. o. Jarosław Kubera       2. o.Stefan Majkowski

10.00 – o. Jarosław Kubera                1. o. Tomasz Mantyk         2. o. Szczepan Dzyr

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1. o. Ryszard Gumkowski 2. o.  Radomir Kryński

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mantyk      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka              1. o. Stefan Majkowski   2. o. Jarosław Kubera

14.10  – o. Waldemar Grubka (przygot. I Komunii św.)  1. o. Andrzej Cebula

16.00 – o. Ryszard Gumkowski          1.  o. Tomasz mantyk 2. o. Andrzej Cebula

18.00 – o. Tomasz Mantyk                  1.  o. Krzysztof Groszyk 2. o. Ryszard Gumkowski

                                                               3. o. Szczepan Dzyr

                                                                                ,

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe: Małżeństwo w zamyśle Bożym. KKK cz. II dział II, rozdzial III art. 7 pkt I.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie