Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła – 25.10.2015 r.

07.00 – o. Jarosław Banaisuk             1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Solan Dąbrowski                 1. o. Jarosław Banasiuk  2. o.Andrzej Cebula

10.00 – o. Leopold  Marek                   1. o. Ryszard Gumkowski ,2. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1. o. Jarosław Baniaskuk , 2. o.  Magnus Kula

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mantyk      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka               1. o. Ryszard Gumkowski   2. o. Radomir Kryński

14.10  – o. Waldemar Grubka (przygot. I Komunii św.)  1. o. Andrzej Cebula

16.00 – o. Magnus Kula                       1.  o. Radomir Kryński , 2. o. Krzysztof Groszyk 

18.00 – o. Radomir Kryński               1.  o. Tomasz Mantyk   , 2. o. Andrzej Cebula  3. Tomasz Rogaliński

                                                                                ,

Homilia – o. Leopold Marek . Zaproszenie na katechezy.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie