29 Niedziela Zwykła – 18.10.2015 r.

Główny celebrans:                             Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Szczepan Dzyr                    1. o. Jarosław Kubera

08.30 – o. Andrzej Derdziuk           1. o. Waldemar Grubka, 2. o. Radomir Kryński

10.00 – o. Grzegorz Brzeziński          1. o. Andrzej Cebula, 2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1. o. Szczepan Dzyr, 2. o.  Ryszard Gumkowski

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski 1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka          1. o. Radomir Kryński, 2. o. Andrzej Cebula 

14.10  – o. Waldemar Grubka (przygot. I Komunii św.)  1. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Radomir Kryński                 1.  o. Tomasz Mączewski, 2. o. Krzysztof Groszyk 

18.00 – o. Tomasz Mantyk                 1.  o. Andrzej Derdziuk, 2. o. Ryszard Gumkowski 

                                                                                ,

Homilia – o. Grzegorz Brzeziński – Niedziela Misyjna. Taca na misje.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie