23 Niedziela Zwykła – 06.09.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Ryszard Gumkowski     1. o. Tomasz Mączewski

08.30o. Radomir Kryński            1. o. Andrzej Cebula        2. o.  Ryszard Gumkowski

10.00o. Tomasz Mączewski       1. o. Stefan Majkowski     2. o. Radomir Kryński

11.30o. Andrzej Cebula              1. o. Tomasz Mączewski  2. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Tomasz Mąćzewski       1. o. Jarosław Kubera       2. o. Radomir Kryńskli

16.00o. Szczepan Dzyr              1.  o. Andrzej Cebula         2. o. Jarosław Kubera

18.00 o. jarosław Kubera           1.  o. Szczepan Dzyr          2. o. Ryszard Gumkowski

                                                      

Homilia – List Episkopatu na rozpoczęcie nowego Roku szkolnego.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie