22 Niedziela Zwykła – 30.08.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Ryszard Gumkowski     1. o. Waldemar Grubka

08.30o. Radomir Kryński            1. o. Jarosław Kubera       2. o.  Stefan Majkowski

10.00o. Andrzej Derdziuk           1. o. Szczepan Dzyr         2. o. Radomir Kryński

11.30o. Andrzej Cebula              1. o. Andrzej Derdziuk      2. o. Waldemar Grubka

13.00o. Waldemar Grubka         1. o. Ryszard Gumkowski  2. o. Andrzej Cebula

18.00o. Szczepan Dzyr              1.  o. Krzysztof Groszyk     2. o. Jarosław Kubera

19.30 o. jarosław Kubera           1.  o. Ryszard Gumkowski 2. o. Radomir Kryński

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie