Uroczystośc Wniebowzięcia N.M.P. -15.08.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o.Stefan Majkowski         1. o. Waldemar Grubka

08.30o.Ryszard Gumkowski   1. . o. Jarosław Kubera         2. o. Szczepan Dzyr

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o.  Ryszard Gumkowski    2. o. Waldemar Grubka

11.30o. Jarosław Kubera        1. . o.  Stefan Kubera         2. . o. Tomasz Mantyk

13.00o. Waldemar Grubka      1. o. Jarosław Kubera         2. o. Szczepan Dzyr

18.00o. Tomasz Mantyk          1.  o. Tomasz Rogalińaki   2.. o. Stefan Dzyr

19.30 o. Szczepan Dzyr            1. o.  Tomasz Mantyk        2. o. Krzysztof Groszyk

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie