18 Niedziela Zwykła – 02.08.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                   1. o. Waldemar Grubka

08.30o.Stefan Majkowski         1. . o. Andrzej Cebula         2. o. Tomasz Mantyk

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o.  Henryk Krajewski        2. o. Rafał Sońta

11.30o. Tomasz Mantyk           1. o.  Ryszard Gumkowski  2. . o. Waldemar Grubka

13.00o. Waldemar Grubka       1. o.  Tomasz Mantyk         2. o. Stefan Majkowski

18.00o.Ryszard Gumkowski    1.  o. Tomasz Rogaliński   2.. o. Stefan Majkowski

19.30 o. Andrzej cebula             1. o.  Krzysztof Groszyk    2. o. Rafał Sońta

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie