17 Niedziela Zwykła – 26.07.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Andrzej Derdziuk         1. o. Waldemar Grubka

08.30o.Andrzej Cebula             1. . o. Tomasz Mantyk      2. o. Stefan Majkowskli

10.00o  Tomasz Mantyk            1. o. Tomasz Mączewski 2. o. Andrzej Cebula

11.30o. Tomasz Mączewski     1. o. Ryszard Gumkowski 2. . o. Waldemar Grubka

13.00o. Waldemar Grubka       1. o.  Tomasz Mantyk        2. o. Stwefan Majkowski

18.00o.Tomasz Mantyk            1.  o. Ryszard Gumkowski 2.. o. Stewfan Majkowski

19.30 o. Ryszard Gumkowski   1. o.  Andrzej Cebula        2. o. Tomasz Mączewski

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie