13 Niedziela Zwykła – 28.06.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Dariusz Miastowski     1. . o. Andrzej Derdziuk   2. o. Stewfan Majkowski

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Tomasz Mączewski     2. o. Rafał Sońta

11.30o. Szczepan Dzyr            1. o. Adam Dobrodziej        2. . o. Marek Skowroński

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Tomasz Mantyk

13.00o. Piotr Stasiński            1. o.  Marcin Derdziuk        2. o. Szczepan Dzyr

16.00o.marek Skowroński       1.  o. Tomasz Rogaliński     2. o. Piotr Stasiński

18.00 o. Tomasza Mantyk          1. o.  Stefan Majkowski      2. o. Dariusz Miastowski

                                                       3. o. Szczepan Dzyr

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie