V Niedziela Wielkanocna – 03.05.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Ryszard Gumkowski  1. o. Marek Skowroński,  2. o. Piotr Stasiński

10.00o  Marek Skowroński      1. o. Tomasz Mączewski 2. o. Rafał Sońta

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Stefan Majkowski , 2. o. Ryszard Gumkowski

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Tomasz Mantyk

13.00o. Waldemar Grubka       1. o. Dariusz Miastowski  2. o. Marek Skowroński

16.00o. Dariusz Miastowski     1.  o. Rafał Sońta           2. o. Tomasz Mantyk

18.00 o. Tomasz Mantyk            1. o. Ryszard Gumkowski 2. o. Stefan Majkowski

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.