3 Niedziela Wielkanocna – 19.04.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Ryszard Gumkowski   1. o. Tomasz Mantyk, 2. o. Tomasz Mączewski

10.00o. Marek Skowroński      1. o. Rafał Sońta, 2. o. Ryszard Gumkowski

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Stefan Majkowski, 2. o. Marek Skowroński

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Adam Dobrodziej

13.00o. Waldemar Grubka       1. o. Szczepan Dzyr, 2. o. Ryszard Gumkowski

14.10 – o. Waldemar Grubka       1. o. Tomasz Mączewski 

16.00o. Dariusz Miastowski      1.  o. Rafał Sońta, 2. o. Piotr Stasiński

18.00 o. Tomasz Mantyk            1. o. Adam Dobrodziej, 2. o. Tomasz Rogaliński,

                                                    3. o. Szczepan Dzyr

Homilia – kazanie katechzmowe. Sprawiedliwośc spoleczna. KKK cz. III dział I, rodział II artyk. 3.

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.