Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego -20.04.2014 r.

6.00 –  O. Waldemar Grubka

8.30 – O. Szczepan Dzyr

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Piotr Stasiński

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Dariusz Miastowski

18.00 – O. Tomasz Mączewski

Homilia – Celebrans.