20 Niedziela Zwykła -18.08.2013 r.

.00 –    O. Stefan Majkowski

8.30 –   O. Adam Dobrodziej

10.00 – O. Tomasz Mączewski

11.30 – O. Szczepan Dzyr

13.00 – O. Tomasz Mączewski

18.00 – O. Paweł Kaczorerk

19.30 O.  Adam Dobordziej

Homilia – celebrans.