Uroczystość Chrystusa Krola Wszechświata – 20.11.2011 r.

  7.00 – O. Łukasz Woźniak

  8.30
– O. Stefan Majkowski

10.00
– O. Andrzej Derdziuk

11.30
– O. Andrzej Cebula

11.30 (Stary kościół) – O. Michał Gawroński

13.00 – O. Waldemar Grubka

14.05 – O. Waldemar Grubka – Msza sw. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich Rodziców

16.00
– O. Maciej Sokołowski 

18.00
– O. Miroslaw Ferenc

Homilia – Kazanie  katechizmowe – celebrans